Home

 

 

De Stichting Samenwerking Sociale Fondsen biedt, waar mogelijk, hulp aan Haagse ingezetenen, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen.


 

Nieuw: uitbreiding aanbod Voorziening Abonnement Kindertijdschrift

Nieuw: een pagina met informatie over de Knipkaart Tienermoeders