Home

 

 

De Stichting Samenwerking Sociale Fondsen biedt, waar mogelijk, hulp aan Haagse ingezetenen, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen.


 

Nieuwe directeur per 01-04-2017: mevrouw S. (Scarlett) F.S. Zwartkruis

Per 01-02-2017 Burgemeester Kolfschoten Fonds opgeheven

NIEUWSPAGINA: 18-08-2016: BEPERKING BIJDRAGE TANDHEELKUNDIGE BEHANDELINGEN